Únor 2011

Yo Seob 005

28. února 2011 v 20:00 | ^-* Li-Young |  Yo Seob photos
g

Doo Joon 004

28. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young |  Doo Joon photos
g

Doo Joon 003

28. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Doo Joon photos
e
f

Yo Seob 004

28. února 2011 v 12:00 | ^-* Li-Young |  Yo Seob photos
h

Dong Woon 003

28. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young |  Dong Woon photos
e
f

2011.02.25 Again LIVE

27. února 2011 v 20:19 | ^-* Li-Young |  MBLAQ videos

2011.02.28 Tonight LIVE

27. února 2011 v 20:18 | ^-* Li-Young |  Big Bang videos

2011.02.28 Cafe LIVE

27. února 2011 v 20:17 | ^-* Li-Young |  Big Bang videos

Doo Joon 002

27. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young |  Doo Joon photos
c
d

Doo Joon 001

27. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Doo Joon photos
a
b

Yo Seob 003

27. února 2011 v 12:00 | ^-* Li-Young |  Yo Seob photos
e
f

Dong Woon 002

27. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young |  Dong Woon photos
c
d

Yo Seob 002

26. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young |  Yo Seob photos
c
d

Shoot 002

26. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Infinite photos
hoya
myungsoo
sunggyu
sungjong
sungyeol
sun
woohyun
Myungsoo – Sungjong – Dongwoo – Sungyeol – Woohyun – Howon – Sunggyu

Yo Seob 001

26. února 2011 v 12:00 | ^-* Li-Young |  Yo Seob photos
a
b

Dong Woon 001

26. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young |  Dong Woon photos
a
b

About Dong Woon

25. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young

Dong Woon

a
Pravé jméno: Son Dong Woon
Datum narození: 6.června 1991
Místo narození: Seoul, Jižní Korea

Shoot 001

25. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Infinite photos
dongwoo
hoya
myungsoo
sunggyu
sungjong
sungyeol
woohyun

About Doo Joon

25. února 2011 v 12:00 | ^-* Li-Young

Doo Joon

a
Pravé jméno: Yoon Doo Joon
Datum narození: 4.července 1989
Místo narození: Seoul, Jižní Korea

About Hyun Seung

25. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young

Hyun Seung

a
Pravé jméno: Jang Hyun Seung
Datum narození: 3.září 1989
Místo narození: Seoul, Jižní Korea

Jung Yong Hwa 003

24. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young |  Jung Yong Hwa
b

Infinite 010

24. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Infinite photos
19
20

Oh Yeah MV

24. února 2011 v 15:54 | ^-* Li-Young |  MBLAQ videos

COMEBACK COUNTDOWN SPOT #5

24. února 2011 v 15:52 | ^-* Li-Young |  Big Bang videos

COMEBACK COUNTDOWN SPOT #4

24. února 2011 v 15:51 | ^-* Li-Young |  Big Bang videos

INTRO TEASER

24. února 2011 v 15:50 | ^-* Li-Young |  Big Bang videos

TONIGHT TEASER

24. února 2011 v 15:49 | ^-* Li-Young |  Big Bang videos

Kang Ta & Vanness Wu - Scandal MV

24. února 2011 v 15:44 | ^-* Li-Young |  KANGTA videos

About Jun Hyung

24. února 2011 v 12:00 | ^-* Li-Young

Jun Hyung

a
Pravé jméno: Yong Jun Hyung
Datum narození: 19.prosince 1989
Místo narození: Seoul, Jižní Korea

About Yo Seob

24. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young

Yo Seob

a
Pravé jméno: Yang Yo Seob
Datum narození: 5.ledna 1990
Místo narození: Seoul, Jižní Korea

Jung Yong Hwa 002

23. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young |  Jung Yong Hwa
a

Infinite 009

23. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Infinite photos
17
18

About Gi Kwang

23. února 2011 v 12:00 | ^-* Li-Young

Gi Kwang / AJ

a
Pravé jméno: Lee Gi Kwang
Datum narození: 30.března 1990
Místo narození: Seoul, Jižní Korea

1x Seung Ri

23. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young |  Seung Ri photos
4

Jung Yong Hwa 001

22. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young |  Jung Yong Hwa
c

G-D & T.O.P

22. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Big Bang photos
a

Photos 074

22. února 2011 v 12:00 | ^-* Li-Young |  Taemin photos
226

1x DaeSung

22. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young |  DaeSung photos
4

Photos 019

21. února 2011 v 20:00 | ^-* Li-Young |  Key photos
63

Siwon 007

21. února 2011 v 18:00 | ^-* Li-Young |  Siwon photos
19

Big Bang is back

21. února 2011 v 16:00 | ^-* Li-Young |  Big Bang photos
a
b
c
d


太完美 (Perfection) MV

21. února 2011 v 11:50 | ^-* Li-Young |  Super Junior M

Key & Taemin for d&shop

21. února 2011 v 8:00 | ^-* Li-Young |  SHINEE photos
a
b
c
d
e
f

Dong Woon

20. února 2011 v 23:58 | ^-* Li-Young |  BEAST info

Dong Woon

a
Info

Photos

Videos

Gi Kwang

20. února 2011 v 23:55 | ^-* Li-Young |  BEAST info

Gi Kwang

a
Info

Photos

Videos

Yo Seob

20. února 2011 v 23:51 | ^-* Li-Young |  BEAST info

Yo Seob

a
Info

Photos

Videos

Jun Hyung

20. února 2011 v 23:48 | ^-* Li-Young |  BEAST info

Jun Hyung

a
Info

Photos

Videos

Hyun Seung

20. února 2011 v 23:44 | ^-* Li-Young |  BEAST info

Hyun Seung

a
Info

Photos

videos

Doo Joon

20. února 2011 v 23:42 | ^-* Li-Young |  BEAST info

Doo Joon

a
Info

Photos

Videos